Blauwe Vlag


Sinds 2003 hebben wij tot op heden de Blauwe Vlag uitgereikt gekregen.

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.

Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu.
Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthavens.

De Blauwe Vlag-toekenning is één jaar geldig. Elk jaar wordt weer gecontroleerd of de stranden en jachthavens nog aan de eisen voldoen.

Na een nationale nominatie kent de internationale jury al dan niet de Blauwe Vlag toe. Er zijn critearie voor jachthavens en stranden. U treft hieronder een korte versie aan voor jachthavens en de link naar de site van de blauwevlag voor een versie met een uitgebreide toelichting.

– water en kades zijn schoon
– goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
– er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater
– lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden
– reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
– er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
– er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar