Algemene voorwaarden sloepverhuur

Mocht u onverwachts echt niet kunnen, of als “het pijpestelen regent” dan kan er zonder bijkomende kosten een nieuwe reservering gemaakt worden. U kunt in overleg met de havenmeester hiervoor een digitale tegoedbon krijgen.

De geldende voorwaarde van onze branchevereniging Hiswa met betrekking op sloepverhuur zijn:
“Annuleert de consument een huurovereenkomst met een huursom van € 250,- of minder, dan gelden andere schadeloosstellingsbedragen dan genoemd in lid 1. In deze gevallen kan de ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
10% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 week vóór aanvang van de huurperiode;
50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 dagen vóór aanvang van de huurperiode;
100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 2 dagen vóór aanvang van de huurperiode.

De volledige Hiswa voorwaarde voor de huur van vaartuigen de Hiswa zijn hier te lezen.

Let op: kom je te laat terug dan brengen we een extra dagdeel sloephuur in rekening.