Duurzaamheidsverklaring Jachthaven de Schapenput


De Schapenput streeft ernaar een duurzame en maatschappelijk verantwoorde jachthaven te zijn. Meer specifiek betekent dit het volgende:

 • Natuur: de mooie, natuurlijke omgeving van de Steenbergse Vliet en de polders er omheen is ons bestaansrecht. Wij spannen ons in om deze natuur te behouden, ondersteunen en versterken. Een deel van het natuurwandelgebied in De Heen is gelegen op de haven.
 • Energie: wij streven ernaar om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en waar mogelijk de door ons en onze klanten gebruikte energie zelf op te wekken of duurzaam in te kopen.
 • Grondstoffen: waar mogelijk beperken wij het gebruik van grondstoffen zo veel mogelijk, mede door hergebruik en reparatie in plaats van aanschaf van nieuwe spullen. Ook houden we bij onze inkoop rekening met grondstoffengebruik en recycleerbaarheid.
 • Milieubelastende stoffen: wij streven ernaar om het vrijkomen van milieubelastende stoffen tot het absolute minimum te beperken. Zo mag alleen milieuvriendelijke antivries worden gebruikt en is gebruik van koperhoudende antifouling verboden.
 • Licht: op plaatsen waar de natuur verstoord zou kunnen worden door licht, streven wij er naar om de verlichting te beperken tot het (voor de veiligheid noodzakelijke) minimum.
 • Water: wij streven ernaar het gebruik van drinkwater tot een minimum te beperken, onder meer met de dekwaspompen en de wassteiger die beschikbaar zijn in De Heen.
 • Afval: wij bieden de mogelijkheid om afval gescheiden aan te bieden, inclusief vuilwater, bilgewater en oliehoudend afval.
 • Registratie: wij registreren en evalueren onze milieuprestatie jaarlijks.
 • Educatie: wij streven er naar om zowel de medewerkers als de klanten van de haven op de hoogte te houden van de beste manieren om duurzaam te werk te gaan.
 • Verbetering: ons streven is om altijd te zoeken naar manieren waarop we ons bedrijf kunnen verbeteren.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en het beschikbaar stellen van onze voorzieningen.
 • Binding met de omgeving: wij houden onze terreinen zo veel mogelijk open voor derden, mede met de bewoners uit de omgeving in gedachten. Daarnaast streven we ernaar om goed contact te hebben en te houden met de omwonenden van onze bedrijven.
 • Zorg voor medewerkers: wij streven naar het realiseren van een prettige en plezierige werkomgeving en sfeer op het werk en naar een open bedrijfscultuur.